Zvířata Nového Zélandu

Zvířata Nového Zélandu mají neobvyklou historii. Hlavně je třeba vědět, že ostrovy byly součástí Gondwany, od které se oddělily před 84 miliony let (mya). Na Novém Zélandu žijí někteří živočichové a rostliny, které přežily z té doby, a ptáci, kteří tam přiletěli mnohem později. Ostrovy jsou známé svými suchozemskými ptáky, z nichž někteří byli velkými druhy (moa). Po miliony let se na ostrovech nevyskytovaly žádné původní savčí šelmy a jedinými predátory moa byli jiní ptáci, například obří orel Haastův.

Lidé se na Nový Zéland dostali před méně než 1300 lety. V té době byli jedinými savci v zemi netopýři (kteří tam létali) a ploutvonožci a lachtani (kteří tam plavali). To znamenalo, že všechny ekologické niky, které v jiných zemích obsadili savci, byly na Novém Zélandu obsazeny buď hmyzem, nebo ptáky. Z tohoto důvodu se v zemi vyskytuje neobvykle velké množství nelétavých ptáků, z nichž přežívají pouze kivi a kakapo.

Kvůli nedostatku predátorů tráví i netopýři většinu času na zemi. Žije zde také asi 60 druhů ještěrů (30 druhů gekonů a 30 druhů scinků) a čtyři druhy žab (všechny vzácné a ohrožené). Žijí zde dva druhy tuatara, Sphenodon, jediný přežívající plaz svého řádu. Tyto žijící zkameněliny jsou plazy druhu, který prosperoval již před 200 miliony let. Při mapování jeho genomu bylo zjištěno, že tento druh má pět až šest miliard párů bází sekvence DNA. Tento plaz dnes žije pouze na ostrovech v Cookově průlivu a v zálivu Plenty.

Lidé s sebou přinesli polynéskou krysu (Kiore) a psa. Evropané později přinesli svá domestikovanázvířata. Z nich krysy, fretky, kočky, stoky a psi měli vážný vliv na původní novozélandská zvířata. Mnoho druhů přivedly k vyhynutí. Později byly z Austrálie dovezeny vačice pro kožešinový průmysl a z Evropy jeleni jako lovná zvěř. Obojí vážně poškodilo lesní prostředí mnoha ptáků.

V posledních letech se lidé snaží odstraňovat savce z pobřeží, ať už se jedná o velká nebo malá zvířata. V některých částech pevniny jsou savci zcela eliminováni uvnitř oplocených oblastí, aby vznikly "ekologické ostrovy". Příkladem je rezervace Karori Wildlife Sanctuary ve městě Wellington, z níž byla po instalaci plotu chránícího před savci odstraněna asi tuna uhynulých vačic, a projekt obnovy Maungatautari.

Nelétavý kivi je národním symbolem Nového Zélandu.Zoom
Nelétavý kivi je národním symbolem Nového Zélandu.

Otázky a odpovědi

Otázka: Jaká je historie zvířat na Novém Zélandu?


Odpověď: Zvířata na Novém Zélandu mají neobvyklou historii. Ostrovy byly součástí Gondwany, od které se oddělily před 84 miliony let. Z té doby se zachovaly některé rostliny a živočichové, ptáci sem přiletěli mnohem později.

Otázka: Čím je Nový Zéland známý?


Odpověď: Nový Zéland je známý svými suchozemskými ptáky, z nichž někteří byli velkými druhy (moa).

Otázka: Jaký byl hlavní predátor moa?


Odpověď: Hlavním predátorem moa byli jiní ptáci, například obří orel Haastův.

Otázka: Před jak dlouhou dobou se Nový Zéland oddělil od Gondwany?


Odpověď: Nový Zéland se od Gondwany oddělil před 84 miliony let.

Otázka: Žijí na Novém Zélandu nějaké původní savčí šelmy?


Odpověď: Ne, na Novém Zélandu již miliony let nežijí žádné původní savčí šelmy.

Otázka: Jaký druh zvířete jsou moa?


Odpověď: Moa jsou velké druhy suchozemských ptáků.

Otázka: Jak se moa chránili před příchodem predátorů na ostrovy?


Odpověď: Před příchodem predátorů na ostrovy neměli moa žádné přirozené predátory, a tak se museli spoléhat na vlastní obranu.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3