Shellfish

Měkkýši je kulinářský výraz pro některé vodní bezobratlé živočichy používané jako potrava: měkkýše, korýše a ostnokožce. Nejedná se o vědecký termín a jeho použití se může v jednotlivých místech lišit.

Za měkkýše se považují jak mořští, tak sladkovodní bezobratlí. Mezi měkkýše, kteří se běžně používají jako potrava, patří škeble, slávky, ústřice, mihule a hřebenatky.

Mezi běžně konzumované korýše patří krevety, garnáti, humři, raci a krabi.

Ostnokožci nejsou konzumováni tak často jako měkkýši a korýši. V Asii se konzumují mořské okurky a mořští ježci.

Jedlí hlavonožci, jako jsou chobotnice, sépie a sépie, a suchozemští plži, ačkoli jsou to všechno měkkýši, jsou někdy považováni za měkkýše a někdy ne.

Termín ploutvonožci se někdy používá k odlišení běžných (obratlovců) ryb od měkkýšů.

Židovské a islámské stravovací předpisy zakazují konzumaci měkkýšů (těch, kteří žijí na souši a ve vodě).

V japonské kuchyni kuchaři často používají korýše a jejich jikry. Suši a sašimi obsahují syrové i vařené korýše.

Vařené mušleZoom
Vařené mušle

Související stránky

  • Mořské plody

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3