Italština

Italština je jazykem Itálie. Dalšími zeměmi, které používají italštinu jako úřední jazyk, jsou San Marino, Vatikán a Švýcarsko. Slovinsko a Chorvatsko také používají italštinu jako úřední jazyk, ale pouze v některých regionech. Italsky mluví asi 70 milionů lidí v několika zemích, včetně některých částí Monaka, Malty, Albánie, Černé Hory, Dodekanésu (Řecko), Eritreje, Libye, Etiopie, Somálska a Tuniska. Pro zápis se většinou používá standardní verze z Toskánska, ale někdy se píše i jinými dialekty.

Většinou pochází z latiny, některá slova pocházejí z řečtiny, etruštiny a dalších jazyků. Říká se jí skloňovaný jazyk - to znamená, že význam slov lze měnit změnou jejich koncovek. Italská podstatná jména jsou buď mužského, nebo ženského rodu (s přirozeným rodem mají obvykle jen málo společného).

Většina podstatných jmen mužského rodu v jednotném čísle končí na -o a většina podstatných jmen mužského rodu v množném čísle na -i.

Většina podstatných jmen ženského rodu v jednotném čísle končí na -a a většina podstatných jmen ženského rodu v množném čísle na -e.

Takže:

  • gatto = kocour
  • gatta = kočka
  • gatti = kocouři
  • gatte = kočky

Koncovky sloves jsou kvůli konjugaci poměrně komplikované. Koncovky závisí na čase slovesa (minulý, přítomný, budoucí atd.) a na osobě slovesa (já, ty, oni atd.). Vzhledem k tomu, že italská gramatika používá koncovky pro tato skloňování, není osobní zájmeno vždy nutné (v následujícím příkladu je v závorce).

Takže:

  • (io) parlo = mluvím
  • (noi) parliamo = mluvíme
  • (lui) parlava = mluvil
  • (loro) parlarono = mluvili
  • (io) parlerò = budu mluvit
  • parliamo! = mluvme!

Těchto koncovek je velmi mnoho - je to jedna z nejobtížnějších částí italské gramatiky. Výslovnost je však jednoduchá - je třeba se naučit jen několik pravidel a téměř žádné obtížné hlásky.

Do češtiny se dostalo mnoho italských slov pro jídlo, například pizza, špagety a ravioli. Mnoho odborných slov v hudbě je italských, například forte a allegro. Mnoho názvů hudebních nástrojů je také italských, například violoncello a tuba. Mafie a vendeta pocházejí z temné stránky italské kultury .


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3