Allegro

Allegro je označení tempa v klasické hudbě. Říká, že hudba má být hrána středně rychle. Zpočátku se používalo také k popisu charakteru skladby, ale od 18. století se používá především pro rychlost. Je rychlejší než Andante, ale pomalejší než Presto. Někdy se termín překládá: Skladatelé jako Claude Debussy a Maurice Ravel používali slovo vite, Gustav Mahler psal Rasch a Benjamin Britten Quickly. Většina lidí říká, že skladba, která se hraje jako allegro, by se obecně měla hrát rychlostí mezi 120 a 168 údery za minutu.

Někdy se Allegro používá v názvu hudebních skladeb, například Allegro barbaro od Bély Bartóka.

Příklady


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3