Etruština

Etruským jazykem mluvili a psali Etruskové ve starověké oblasti Etrurie (dnešní Toskánsko, západní Umbrie a severní Latium) a v některých částech Lombardie, Benátska a Emilie-Romagny (kde Etrusky vystřídali Galové) v Itálii.

Nápisy byly nalezeny v severozápadní a západní části střední Itálie v oblasti, která má dodnes název pocházející od Etrusků, v Toskánsku (z latinského tuscī "Etruskové") a v Latiu severně od Říma, v Umbrii západně od Tibery, v okolí Capuy v Kampánii a v Pádské nížině severně od Etrurie. To je pravděpodobně oblast v Itálii, kde se kdysi tímto jazykem mluvilo.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3