Stát USA

Ve Spojených státech je stát politickým subjektem. V současné době jich je 50 a jsou spojeny ve federaci. Každý z nich má svou vládu a může vydávat zákony pro určitou oblast, kterou daný stát pokrývá. Všechny státy mají společnou suverenitu s federální vládou USA. Lidé, kteří se narodili nebo byli naturalizováni ve státech, jsou občany jak Spojených států, tak státu, ve kterém se nacházejí. Lidé se mohou stěhovat mezi státy, aniž by o to požádali nebo to řekli, pokud soud neurčil, že nemohou. Čtyři státy se ve svých oficiálních názvech nazývají "commonwealthy". Washington, D. C., je federální distrikt a není státem ani ve státě.

Státy se dělí na hrabství nebo něco podobného s jiným názvem, která nejsou suverénní. Většina států dává svým hrabstvím určitou vládní pravomoc; několik států jim nedává žádnou. Státní vlády získávají svou moc od obyvatel daného státu. Státy mají podle Ústavy Spojených států řadu práv států. Státy a lidé, kteří v nich žijí, jsou zastoupeni v Kongresu Spojených států v Senátu i ve Sněmovně reprezentantů. Každý stát také vybírá volitele (stejný počet jako počet senátorů a zástupců z daného státu), kteří hlasují ve Sboru volitelů, jenž volí prezidenta Spojených států.Státy Spojených států amerických

50 států v abecedním pořadí spolu s vlajkami jednotlivých států:

About this image
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3