Istanbul

Istanbul (turecky İstanbul) je město v evropské části Turecka. Podle počtu obyvatel je největším městem v Evropě. Istanbul je také třetím největším evropským městem co do rozlohy. Do roku 1923 byl hlavním městem staré Osmanské říše. Město bylo od starověku známé pod staršími názvy Byzanc a Konstantinopol (latinsky Constantinopolis; řecky Κωνσταντινούπολις, Konstantinoúpolis). Jako námořní přístav je Istanbul hlavním obchodním centrem Turecka.

Část Istanbulu je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Istanbul je obrácen ke Zlatému rohu a úžině Bospor. Bospor spojuje Černé a Marmarské moře a odděluje Evropu a Asii. Město se ve skutečnosti nachází jak v Evropě, tak v Asii. Třetina obyvatel žije na asijské straně. Počet obyvatel se pohybuje mezi 11 a 15 miliony, což z něj činí jedno z největších měst v Evropě. Do Istanbulu se každoročně stěhuje mnoho lidí.

Jeho původní název byl v řečtině Byzantion, v latině Byzantium. Byzantium bylo původně osídleno jako kolonie Řeky z Megary v roce 667 př. n. l. a pojmenováno po jejich králi Byzasovi. V roce 196 n. l. byla Byzanc poškozena Římany, poté ji obnovil římský císař Septimius Severus. Konstantin Veliký si myslel, že toto město má pěknou polohu, a v roce 330 sem přenesl hlavní město říše z Říma jako Nový Řím (latinsky Nova Roma; řecky Νέα Ρώμη, Nea Rómi) a město přejmenoval na Konstantinopol podle svého jména.

Když se později Římská říše rozdělila na dvě části, byla Východořímská říše známá jako Byzantská říše a jejím hlavním městem byla Konstantinopol, kde byla postavena Hagia Sofia. Přestože ji na čas dobyli křižáci, zůstala jedním z politických, kulturních, náboženských a hospodářských center Evropy, dokud nakonec v roce 1453 nepadla do rukou osmanských Turků.

Po zániku Osmanské říše vznikla Turecká republika s hlavním městem Ankara.

Most sultána Mehmeta Dobyvatele přes BosporZoom
Most sultána Mehmeta Dobyvatele přes Bospor

Satelitní snímek Istanbulu, Bosporu a Černého mořeZoom
Satelitní snímek Istanbulu, Bosporu a Černého moře


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3