Všežravec

Všežravec je živočich, který získává energii a živiny z potravy složené z rostlin, živočichů, řas, hub a bakterií.

Mnoho všežravců mění své stravovací návyky v průběhu života. Někdy se jim říká "celoživotní všežravci", protože jsou všežravci pouze tehdy, pokud se bere v úvahu celý jejich život.

O některých druzích, například o pasoucích se vodních ptácích, jako jsou husy, je známo, že se v jedné fázi svého života živí převážně živočichy, ale v jiné fázi rostlinami. Také mnoho druhů hmyzu, jako například blanokřídlí z čeledi bejlomorkovitých, se živí živočišnou tkání, když jsou larvami, ale po dospělosti se živí rostlinnou hmotou.

Příklady všežravců. Zleva doprava: lidé, psi, prasata, sumci, vrány, mravenci.Zoom
Příklady všežravců. Zleva doprava: lidé, psi, prasata, sumci, vrány, mravenci.

Související stránky

Typy zvířat

Všichni tito živočichové jsou všežravci, ale mají různé způsoby krmení a oblíbenou potravu. Díky tomu, že jsou všežravci, mají tato zvířata větší potravní jistotu ve stresových obdobích. Usnadňuje jim to také život v méně stálém prostředí (například v prostředí, které se mění spolu s ročním obdobím).

Lidé a lidoopi jsou všežravci, jedí rostliny a některé živočišné druhy, například hmyz.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3