Křída

Období křídy bylo nejdelším obdobím fanerozoika, trvalo 80 milionů let od doby před 145 až 66 miliony let (mya). Následovalo po jurském období a je posledním obdobím druhohor. Po něm následovala éra kainozoika.

Ačkoli je křída proslulá svou suchozemskou faunou, hladina moře v ní stoupala mnohem výše než dnes. Severní Amerika byla zčásti pokryta epikontinentálním vnitrozemským mořem a polovina Británie byla pod vodou. Ve svrchní křídě se v teplých mělkých mořích ukládala křída, druh vápence. Křída je z 95 až 99 % tvořena kokolity, destičkami uhličitanu vápenatého (CaCO3), které vytvářejí drobné jednobuněčné řasy (kokolithoforidy). Na jejím konci přišel slavný úder meteoritu, který spolu s vyvrženými sopečnými povodňovými bazalty na Dekkánské plošině (Indie) ukončil život mnoha dominantních forem života: viz událost vymírání K/T.

Období křídy má jen dvě velmi dlouhé epochy:

Spodní křída (~45 milionů let) je nejdelší epochou ve fanerozoiku.

Bílé útesy v DoveruZoom
Bílé útesy v Doveru

Působivá lebka mosasaura, obřího mořského plaza z křídy.Zoom
Působivá lebka mosasaura, obřího mořského plaza z křídy.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3