Mezozoikum

Druhohory jsou geologickou epochou, v níž žili dinosauři, první ptáci a savci. Trvalo přibližně 186 milionů let, začalo před 252,2 mya (miliony let) vymíráním P/Tr a skončilo před 66 mya vymíráním K/T (to, které vyhubilo dinosaury).

Dinosauři se objevili přibližně 231 mil. let před naším letopočtem (21 milionů let po začátku druhohor). Vyvinuli se z raných plazů zvaných archosauři (skupina, do které dodnes patří moderní ptáci a krokodýli).

Druhohory jsou prostřední ze tří období, která tvoří eon fanerozoika. Před druhohorami byla éra prvohor. Vymírání K/T v roce 66 mya také znamená začátek kenozoika, tedy éry, ve které žijeme.

Tři druhohorní období:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3