Západní Pákistán

Provincie Západní Pákistán vznikla 14. října 1955 sloučením provincií, států a kmenových oblastí západního křídla. Provincie se skládala z dvanácti divizí a hlavní město provincie bylo zřízeno v Láhauru. Provincie Východní Bengálsko byla přejmenována na Východní Pákistán s hlavním městem provincie v Dacce. Federální vláda se v roce 1959 přestěhovala z Karáčí do Rávalpindí (prozatímní hlavní město do doby, než bude dokončen Islámábád), zatímco federální zákonodárný sbor se přestěhoval do Daccy.

Západní Pákistán tvořil blok, jehož obyvatelé se zdáli být homogenní (navzájem si podobní). V novém regionu však žili lidé různých etnik a jazyků. "Politika jednoho celku" byla považována za racionální správní reformu, která měla snížit výdaje a odstranit provinční předsudky. S vojenským převratem v roce 1958 však provincii hrozily problémy, když byl zrušen úřad hlavního ministra a výkonnou moc pro Západní Pákistán převzal prezident. V červenci 1970 prezident Yahya Khan provincii Západní Pákistán zrušil.

Ve všeobecných volbách, které se konaly v prosinci 1970, získala Liga Awami pod vedením Mudžíbura Rahmána celkovou většinu křesel v parlamentu (všechna křesla kromě dvou ze 162 přidělených Východnímu Pákistánu). Liga Awami prosazovala větší autonomii (neboli samosprávu) pro Východní Pákistán, ale vojenská vláda nedovolila Mudžiburovi Rahmánovi sestavit vládu.

Razítko zobrazující východní i západní rozdělení Pákistánu před odtržením Bangladéše. Dne 25. března 1971 zahájil Západní Pákistán občanskou válku s cílem potlačit demokratické vítězství Východopákistánců. Tím začala válka mezi pákistánskou armádou a hnutím Mukhti Bahini. Vzniklá uprchlická krize vedla k intervenci Indie, která nakonec vedla ke kapitulaci pákistánské armády. Východní Pákistán postihla genocida bengálského obyvatelstva. Východní Pákistán se 16. prosince 1971 stal nezávislým státem Bangladéš. Pojem Západní Pákistán se stal nadbytečným.

Související stránky

  • Pákistánské dominium

Otázky a odpovědi

Otázka: Jak se jmenovala provincie vytvořená 14. října 1955?


Odpověď: Provincie vytvořená 14. října 1955 se jmenovala Západní Pákistán.

Otázka: Kde se nacházelo hlavní město provincie Západní Pákistán?


Odpověď: Hlavní město provincie Západní Pákistán bylo zřízeno v Láhauru.

Otázka: Co bylo cílem "politiky jednoho celku"?


Odpověď: Cílem "politiky jedné jednotky" bylo snížit výdaje a odstranit provinční předsudky vytvořením racionální správní reformy.

Otázka: Kdy prezident Yahya Khan zrušil provincii Západní Pákistán?


Odpověď: Prezident Yahya Khan zrušil provincii Západní Pákistán v červenci 1970.

Otázka: Kdo získal celkovou většinu v parlamentu během parlamentních voleb konaných v prosinci 1970?


Odpověď: Během parlamentních voleb konaných v prosinci 1970 získala Liga Awami pod vedením Mudžíbura Rahmána celkovou většinu křesel v parlamentu (všechna křesla kromě dvou ze 162 křesel přidělených Východnímu Pákistánu).

Otázka: Co začalo 25. března 1971 a vedlo k nezávislosti Bangladéše? Odpověď: 25. března 1971 zahájil Západní Pákistán občanskou válku s cílem potlačit demokratické vítězství Východopákistánců, které nakonec vedlo k nezávislosti Bangladéše.

Otázka: Kdy se Východní Pákistán osamostatnil jako Bangladéš? Odpověď: Východní Pákistán získal nezávislost jako Bangladéš 16. prosince 1971.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3