Výkonná moc

Výkonná moc je složkou státní správy, která je zodpovědná za každodenní řízení státu.

Podle doktríny dělby moci nemá výkonná moc vytvářet zákony (úloha zákonodárné moci) ani je vykládat (úloha soudní moci). Výkonná moc má zákony uvádět v život.

V čele výkonné moci stojí předseda vlády. Hlavě vlády pomáhá řada ministrů, kteří obvykle odpovídají za určité oblasti (např. zdravotnictví, školství, zahraniční věci), a mnoho státních zaměstnanců nebo úředníků.

V prezidentském systému může být tato osoba (prezident) zároveň hlavou státu, ale v parlamentním systému je to obvykle předseda největší strany v zákonodárném sboru a nejčastěji se označuje jako předseda vlády (Taoiseach v Irské republice, (spolkový) kancléř v Německu a Rakousku). Ve Francii se o výkonnou moc dělí prezident a předseda vlády a tento systém se opakuje v řadě bývalých francouzských kolonií. Podobný systém mají Švýcarsko a Bosna a Hercegovina.

Související stránky


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3