Rakousko-Uhersko

Souřadnice: 48°12′N 16°21′E / 48.200°N 16.350°E / 48.200; 16.350

Rakousko-Uhersko nebo Rakousko-Uhersko byl stát ve střední Evropě v letech 1867-1918. Jednalo se o země Rakousko a Uhersko, kterým vládl jeden panovník. Úplný název říše zněl "Království a země zastoupené v Říšské radě a země Koruny svatoštěpánské".

Duální monarchie nahradila Rakouské císařství (1804-1867). Začala kompromisem mezi vládnoucí habsburskou dynastií a Uhrami. Byla to říše složená z mnoha různých národů a velmocí. Její politický život byl plný sporů mezi jedenácti hlavními národnostními skupinami. Díky éře industrializace zaznamenala velký hospodářský růst. Došlo v ní také ke společenským změnám s mnoha liberálními a demokratickými reformami.

Habsburkové vládli jako rakouští císaři západní a severní polovině země a jako uherští králové Uherskému království. Uherské království mělo určitou schopnost vládnout samo. Mělo také možnost rozhodovat o věcech, které se týkaly jak jeho, tak zbytku říše. Jednalo se především o zahraniční vztahy a obranu.

Hlavním městem říše byla Vídeň. Rakousko-Uhersko bylo druhou největší zemí v Evropě (po Ruské říši). Mělo třetí největší počet obyvatel (po Rusku a Německé říši).

Vznik Rakouska-Uherska

Ausgleich neboli kompromis z února 1867 vytvořil dualistickou strukturu říše. Rakouské císařství (1804-67) ztratilo na síle a moci. Důvodem byla rakousko-sardinská válka v roce 1859 a rakousko-pruská válka v roce 1866. Také uherský lid nebyl spokojen s tím, jak s ním Vídeň zacházela. To se táhlo již mnoho let a vedlo to k uherské odluce. K tomu patřila i maďarská liberální revoluce v letech 1848-49.

Císař František Josef se snažil dosáhnout dohody s uherskou šlechtou. Potřeboval jejich podporu, aby udržel říši pohromadě. Uherská šlechta nechtěla přijmout nic menšího než rovnost mezi ní a rakouskými elitami.

Vládní struktura

Uhersko a Rakousko měly odlišné parlamenty. Každý z nich měl svého premiéra. Panovník udržoval jejich spolupráci. Teoreticky měl absolutní moc, ale ve skutečnosti jen velmi malou. Centrální vláda monarchy měla na starosti armádu, námořnictvo, zahraniční politiku a celní unii.

První světová válka

Smrtí bratra Františka Josefa, Maxmiliána I. Mexického (1867), a jeho jediného syna, korunního prince Rudolfa, se dalším v pořadí na trůn stal císařův synovec František Ferdinand. Dne 28. června 1914 navštívil následník trůnu bosenské hlavní město Sarajevo. Bosensko-srbští ozbrojenci ze skupiny Mladá Bosna zaútočili na Františkův průvod a spáchali na něj atentát.

Někteří členové vlády, jako například Conrad von Hötzendorf, chtěli proti srbskému národu bojovat již mnoho let. Vedoucí představitelé Rakouska-Uherska se rozhodli zaútočit na Srbsko dříve, než by mohlo zahájit povstání. Jako záminku použili atentát. Předali Srbsku seznam deseti požadavků nazvaný červencové ultimátum. Očekávali, že je Srbsko nepřijme. Srbsko přijalo devět z deseti požadavků, ale další přijalo jen částečně. Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku.

Tyto události přivedly říši do konfliktu se Srbskem. Rusko přesunulo svou armádu na pomoc Srbsku. To vyvolalo přesuny vojsk na obou stranách a odstartovalo první světovou válku.

Konec říše

Ke konci války bylo jasné, že spojenecké mocnosti zvítězí. Část říše začala vyhlašovat nezávislost na panovníkovi. Vytvářely vlastní země.

Z bývalých habsburských zemí vznikly následující země:

Některé rakousko-uherské země připadly také Rumunsku a Itálii.

Humoristický "nekrolog" rakouského císařství, který vyšel v Krakově koncem roku 1918. Kliknutím na obrázek získáte překlad.Zoom
Humoristický "nekrolog" rakouského císařství, který vyšel v Krakově koncem roku 1918. Kliknutím na obrázek získáte překlad.

Otázky a odpovědi

Otázka: Jak se jmenovalo celé Rakousko-Uhersko?


Odpověď: Úplný název říše zněl "Království a země zastoupené v říšské radě a země koruny svatoštěpánské".

Otázka: Kdy Rakousko-Uhersko existovalo?


Odpověď: Rakousko-Uhersko existovalo od roku 1867 do roku 1918.

Otázka: Jak bylo Rakousko-Uhersko spravováno?


Odpověď: Rakousko-Uhersko bylo spravováno jediným panovníkem, přičemž dynastie Habsburků vládla jako rakouští císaři nad západní a severní polovinou země a jako uherští králové nad Uherským královstvím. Uherské království mělo určitou schopnost vládnout samo, především v oblasti zahraničních vztahů a obrany.

Otázka: Jaká byla jeho dvě hlavní města?


Odpověď: Dvěma hlavními městy byly Vídeň v Rakousku a Budapešť v Uhrách.

Otázka: Jaké etnické skupiny tvořily Rakousko-Uhersko?


Odpověď: Rakousko-Uhersko bylo říší složenou z mnoha různých etnických skupin.

Otázka: Jaký typ reforem proběhl v tomto období?


Odpověď: V tomto období proběhlo mnoho liberálních a demokratických reforem.

Otázka: Jak velké bylo v porovnání s ostatními zeměmi v Evropě té doby?


Odpověď: V té době to byla druhá největší země v Evropě (po Rusku) s třetím největším počtem obyvatel (po Rusku a Německu).

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3