Velmoc

Velmoc je národ nebo stát, který je schopen ovlivňovat ostatní státy ve většině světa. To je možné, protože má velkou hospodářskou, politickou a vojenskou sílu. Její názory berou ostatní státy v úvahu, než podniknou diplomatickou nebo vojenskou akci. Je pro ně charakteristické, že mají možnost vojensky zasáhnout téměř kdekoli. Mají také měkkou, kulturní sílu a často i ekonomické investice v méně rozvinutých zemích. Neexistuje žádný definitivní seznam, ale pět velmocí je stálými členy Rady bezpečnosti OSN a osm je v G8.

Velké mocnosti

Světovými velmocemi na počátku 21. století jsou:

Potenciální velmoci

Starší velmoci

Prusko, Rakousko (stále existuje jako stát), v jiném období dějin Rakousko-Uhersko a Britské impérium (již neexistuje v tak velkém měřítku, přetrvává Velká Británie a Společenství národů, které zahrnuje např. Kanadu a Austrálii) a v poslední době Sovětský svaz (přetrvává Společenství nezávislých států a Rusko jako nejmocnější země), který již neexistuje.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3