Absolutní monarchie

Absolutní monarchie je forma monarchie, v níž má absolutní moc jedna osoba, obvykle nazývaná monarcha. Je to rozdíl od konstituční monarchie, která je omezována nebo kontrolována jinými skupinami lidí. Kontrolory mohou být subjekty, jako je duchovenstvo, zákonodárci, společenské elity nebo psaná ústava.

Prakticky všichni panovníci ve středověku byli ve svém království absolutními vládci. Po Francouzské revoluci (konec 18. století) bylo stále běžnější, že panovníci byli omezováni ústavou.

V současné době se zachovalo několik absolutních monarchií, většinou v arabských zemích a na Blízkém východě.

Francouzský král Ludvík XIV., lidově zvaný Král Slunce, na portrétu od Hyacinta Rigauda z doby kolem roku 1700. Francouzský král je zobrazen se všemi znaky moci, které ukazují, že jeho vláda je legitimizována Boží milostí. Tento portrét sloužil jako předloha pro další podobné portréty evropských panovníků té doby.Zoom
Francouzský král Ludvík XIV., lidově zvaný Král Slunce, na portrétu od Hyacinta Rigauda z doby kolem roku 1700. Francouzský král je zobrazen se všemi znaky moci, které ukazují, že jeho vláda je legitimizována Boží milostí. Tento portrét sloužil jako předloha pro další podobné portréty evropských panovníků té doby.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3