Americká angličtina

Americká angličtina nebo angličtina Spojených států amerických je dialekt anglického jazyka, kterým se mluví ve Spojených státech amerických. V některých ohledech se liší od jiných typů angličtiny, jako je například britská angličtina. Mnoho typů americké angličtiny vzniklo z místních dialektů v Anglii.

Mnoho lidí dnes zná americkou angličtinu, i když žijí v zemi, kde se mluví jiným druhem angličtiny. Důvodem může být to, že lidé slyší a čtou americkou angličtinu prostřednictvím médií, například filmů, televize a internetu, kde je nejčastější formou angličtiny právě americká angličtina.

Protože angličtinu používají lidé na celém světě, vzniká v ní mnoho nových slov. Angličtina se tímto způsobem mění již stovky let. Například miliony lidí, kteří mluví indickou angličtinou, často přidávají k jejímu britskému základu americká anglická slova a mnoho dalších slov z různých indických jazyků.

Někdy se lidé učí americkou angličtinu tak, jak se mluví v Americe. Například v telefonních call centrech v Indii a na dalších místech se lidé často učí americkou angličtinu, aby zněli podobně jako jejich zákazníci, kteří volají z Ameriky. Tito lidé pak často používají americkou angličtinu i v běžném životě.

Význam mnoha slov se v americké angličtině liší. Většina změn v jazyce začíná drobnostmi. Například italština, španělština a francouzština vznikly z latiny.

Pravopis

Existuje mnoho slov, která v americké i britské angličtině znějí stejně, ale píší se jinak. Například:

 • Slova původem z francouzštiny, která v britské angličtině končí na "-our" (behavior, color, honor, neighbour atd.), končí v americké angličtině na "-or" (behavior, color, honor, neighbor).


Slova pocházející z francouzštiny, která v britské angličtině končí na -re (metre, centre), končí v americké angličtině na -er. V těchto případech se v kanadské angličtině používá britský (a francouzský) pravopis.

 • Slovesa končící v britské angličtině na -ise (criticise, realise) končí v americké angličtině na -ize (criticize, organize, realize). V britské angličtině je však koncovka -ize nepovinná a v britských slovnících se uvádí jako možnost.
 • Jednou ze změn zavedených Noahem Websterem je změna dvojitého "l" ve slovech jako "travelled" na "traveled".

Knihy ukazují, že mnoho z těchto rozdílů pochází ze spisů milovníka angličtiny Noaha Webstera, který po americké válce za nezávislost vytvořil americký slovník.

Další rozdíly v americké angličtině:

 • hliník se píše "aluminium"
 • doughnut se někdy píše "donut".
 • draft se píše "průvan"
 • gaol (není běžné) se píše "vězení"
 • pluh se píše "pluh"

Slovní zásoba

V americké angličtině jsou také některá slova, která se trochu liší od britské angličtiny, např.:

 • letadlo se nazývá "airplane".
 • beruška se nazývá "beruška"
 • výtah se nazývá "elevator"
 • WC se nazývá "koupelna", "toaleta" nebo "komfortní stanice".
 • nákladní automobil se nazývá "truck"
 • pleny se nazývají "plenky"
 • benzín se nazývá "gas" (nebo "gasoline").
 • zavazadlový prostor automobilu se nazývá "kufr".
 • dudlík se nazývá "dudlík".
 • kalhoty se nazývají "kalhoty"
 • metro se nazývá "subway"
 • fotbal se nazývá "soccer"
 • šle jsou "suspenders" ("suspenders" v britské angličtině je druh oděvu, který nosí muži kolem dolní části nohy, aby zabránili prověšení ponožek/ponožek, a ženy kolem horní části nohy, když nosí punčochy).

Regionální přízvuky

Obecná americká angličtina je ta, kterou se nejčastěji mluví v masmédiích. Vyslovuje písmeno "R" mnohem důrazněji než některé jiné druhy. "R-dropping" je častý na některých místech, kde se zvuk "r" po samohlásce nevyslovuje. Například jako ve slovech "car" a "card" znějící jako "cah" a "cahd". To se vyskytuje v oblasti Bostonu.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3