Samohláska

Samohláska je zvláštní druh řečového zvuku, který vzniká změnou tvaru horního hlasového ústrojí, tedy oblasti v ústech nad jazykem. V angličtině je důležité vědět, že je rozdíl mezi samohláskou a [písmenem] v [abecedě]. V angličtině je v abecedě pět samohláskových písmen.

Zvuky angličtiny se zapisují pomocí písmen anglické abecedy jako samohlásky nebo souhlásky. Všechna anglická slova se zapisují samohláskami.

Tato písmena jsou v angličtině samohlásky:

A, E, I, O, U a někdy Y.

Říká se, že Y je "někdy" samohláska, protože písmeno Y zastupuje samohlásku i souhlásku. Ve slovech plakat, nebe, letět, můj a proč písmeno Y zastupuje samohlásku /aɪ/. Ve slovech jako mýtus a synchronizovat představuje písmeno Y samohlásku /ɪ/. Ve slovech jako jen, rychle a bláznovství písmeno Y zastupuje samohlásku /i/.

Může to být také souhláska, která se nazývá glida, jako na začátku těchto slov: yellow, yacht, yam, yesterday. Y je souhláskou asi ve 2,75 % případů a samohláskou asi v 97,5 % případů.

Písmeno W může někdy tvořit druhou část samohlásky, například ve slovech jako kráva, luk nebo jak. V těchto slovech má samohláska zvuk /aʊ/. Písmeno W může být použito jako souhláskový zvuk na začátku ve slovech kdy, kde, mokrý. V některých v některých jazycích, například ve velštině, písmeno W zastupuje samohláskový zvuk /ʊ/, například cwm (druh údolí).

V psané angličtině se šest samohláskových písmen používá k vyjádření 13-15 samohlásek (v závislosti na odrůdě) v angličtině. To znamená, že v anglické abecedě je mnohem více samohlásek než písmen, a systém anglického pravopisu nám ne vždy pomáhá zjistit, co jsou to anglické hlásky. To může být matoucí.

Monoftongy a diftongy

Jednoduché samohlásky se nazývají monoftongy. Písmena, jako je /ɪ/, jsou písmena IPA pro jednotlivé samohlásky v angličtině. (IPA je mezinárodní fonetická abeceda). V IPA představuje každý symbol jiný zvuk, takže používání IPA je užitečné při vyslovování slov.

Mezi běžné monoftongy v angličtině (tyto jsou určeny pro obecnou americkou angličtinu) patří:

 • /i/ jako ve slovech policie, nohy, jíst a hloupý.
 • /ɪ/ jako v něm, sedět, kopat, mýtus a hořký
 • /ɛ/ jako konec, sázka, méně a písmeno
 • /æ/ jako ve slovech at, jablko, tuk a hmota
 • /u/ jako cool, tune, soup a kung fu,
 • /ʊ/ jako ve slovech kuchař, měl by, pudink a noha, havran
 • /ʌ/ jako ve slovech autobus, krev, přijít a nahoru
 • /ə/ jako ve slovech království, fotografie, filozofie, kečup a sto
 • /ɚ/ jako máslo, límec, chuť, pevný a prasknout
 • /ɔ/ jako všechny, bojoval, horký, a bot
 • /ɑ/ jako otec, chůze, ruka, srdce, vosa, ležák, obálka a žralok.

Diftongy jsou kombinací dvou různých samohlásek, při jejichž vyslovení se jedna samohláska mění v jinou. Pokud níže uvedená slova vyslovíte pomalu, uslyšíte dvě samohlásky diftongů.

Mezi běžné diftongy v angličtině patří:

 • /eɪ/ jako ve slovech jedl, vládl, marnivý, chutnal, zabil a přenášel.
 • /oʊ/ jako ve slovech toe, row, go, boat, mode a chateau.
 • /aɪ/ jako ve slovech eye, I, pie, cry, cypher, climb, lime, light, kayak, Thai a height
 • /aʊ/ jako ve slovech hlasitý, dům, kráva, o, taoismus a Macao
 • /oɪ/ jako ve slovech chlapec, vlhký a Freud

Stejně jako v jiných jazycích existuje i v angličtině mnoho dialektů a různé dialekty často používají různé samohlásky. Podle symbolů IPA však můžeme zjistit, jakou hlásku daný dialekt používá. Například někteří mluvčí americké angličtiny rozlišují samohlásky ve slovech cotacaught, zatímco v jiných dialektech jsou tato slova homofony. Lidé, kteří studují rozdíly mezi dialekty angličtiny, často zkoumají odlišný způsob výslovnosti samohlásek.

Rozdíl mezi tím, jak se píše angličtina, a tím, jak se slova vyslovují, vznikl proto, že všechny jazyky se mění, takže mluvená angličtina se mění, ale systém pravopisu nikoli.

Studium zvuků řeči se nazývá fonetika.

Zoom


Související stránky


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3