Synapsida

Synapsidé ("srostlý oblouk") je taxonomická třída čtyřnožců. Do této třídy patří savci a dřívější skupiny příbuzné savcům. Synapsidi jsou jednou ze dvou hlavních skupin amniot. Sesterskou skupinou, z níž vznikli plazi, jsou Sauropsida. Obě skupiny se vyvinuly z raných amniot asi před 345 miliony let v období raného nebo středního karbonu.

Mezi synapse patří Pelycosauria (od pennsylvánu po perm) a Therapsida (od spodního permu po současnost).

V permu byli pelykosauři na souši dominantní a během permsko-triasového vymírání zanikli. Ve spodním triasu byli na souši dominantní terapsidi, ale ve svrchním triasu je vystřídali dinosauři.Taxonomie

Poznámka: z evolučního hlediska patří savci výhradně do skupiny Synapsida. Jejich postavení jako samostatné třídy je tradiční Linnéova taxonomie: jako klad jsou podskupinou Therapsida.

 • Řada Amniota
  • Třída †SYNAPSIDA *
   • Řád †Pelycosauria *
    • Podřád †Caseasauria
    • Podřád †Eupelycosauria *
   • Řád †Therapsida *
    • Podřád †Biarmosuchia *
    • Podřád †Dinocephalia
    • Podřád †Anomodontia
    • Podřád †Gorgonopsia
    • Podřád †Therocephalia
    • Podřád †Cynodontia *
  • Třída MAMMALIAPrimitivní a pokročilé synapsidy

Savcům podobní plazi se tradičně dělí na primitivní skupinu a pokročilou skupinu, známou jako pelykosauři a terapsidi. Pelykosauři jsou parafyletická skupina šesti primitivních čeledí synapsidů.120 Všichni byli spíše ještěrkovití s roztažitelnou chůzí a pravděpodobně s rohovitými krovkami. Terapsidi obsahují pokročilejší synapsidy, kteří mají vzpřímenější postoj a možná i chlupy, alespoň u některých forem. Ti jsou předky savců. Obě skupiny synapsidů tedy představují evoluční stupně: pelykosauři dali vzniknout terapsidům, kteří zase dali vzniknout savcům.Savci a plazi

Terapsidé ("šelmovití") bývali označováni jako savcům podobní plazi. To byl omyl, protože to nikdy plazi nebyli. K rozdělení mezi synapsidy a sauropsidy (skupina, která dala vzniknout plazům) došlo dávno před tím, než se vyvinuli terapsidi.

Existuje řada znaků, které na zkamenělinách vidět nejsou, ale které jsou velmi důležité. Savci se od plazů liší zásadními rozdíly ve vývoji krevního systému. Tyto rozdíly jsou takové, že by bylo téměř nemožné, aby savci byli odvozeni od plazů.

" Je zcela vyloučeno, aby stav, který se vyskytuje u ptáků a moderních plazů, vznikl ze stavu, který se vyskytuje u savců, nebo naopak." Kermack.6

To podporuje rozdělení amniot na sauropsida a synapsida.Lebka synapsida

Časové otvory

Synapsidům se za každou oční jamkou ve spodní části lebky vyvinula fenestra (otvor). Umožňuje lepší místa pro uchycení čelistních svalů než původní stav u anapsidů.

Paralelní vývoj proběhl u diapsidů, u nichž se vyvinuly dva otvory za každým okem namísto jednoho.

Původně byl otvor v lebce krytý pouze čelistními svaly, ale u vyšších terapsidů a savců se sfenoidální kost rozšířila a otvor uzavřela.

Zuby

Synapsidi měli diferencované zuby. Patří mezi ně špičáky, stoličky a řezáky.

Tendence k diferenciaci se objevuje u některých labyrintodontů a raných anapsidních plazů. Mají zvětšené první zuby na horní čelisti, které tvoří formu proto-kaninů. Tento znak se následně ztratil v linii sauropsidů, ale u synapsidů se dále rozvíjel. Raní synapsidi mohli mít 2 nebo dokonce 3 zvětšené "špičáky", ale u terapsidů se tento vzor ustálil na jednom špičáku v každé polovině horní čelisti. Dolní špičáky se vyvinuly později.Eothyris , raný synapsid s mnoha špičáky.Zoom
Eothyris , raný synapsid s mnoha špičáky.

Synapsi mají jeden otvor za každým okem ve spodní části lebky.Zoom
Synapsi mají jeden otvor za každým okem ve spodní části lebky.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3