Skutky apoštolů

Skutky apoštolů (řecky Praxeis Apostolon) je biblická kniha, která je nyní pátou knihou Nového zákona. Často se nazývá jednoduše Skutky apoštolů.

Skutky apoštolů vyprávějí příběh raně křesťanské církve, přičemž zvláštní pozornost věnují službě dvanácti apoštolů a Pavla z Tarsu. První kapitoly se odehrávají v Jeruzalémě, podávají zprávu o Ježíšově zmrtvýchvstání, jeho nanebevstoupení, dni Letnic a začátku služby Dvanácti apoštolů. Pozdější kapitoly referují o Pavlově obrácení, jeho službě a nakonec o jeho zatčení, uvěznění a cestě do Říma.

Většina lidí si myslí, že autor Skutků apoštolů napsal také Lukášovo evangelium, protože ve Skutcích 1,1 se píše o "dřívějším pojednání o všem, co Ježíš začal konat i učit". Tradiční názor je, že obě knihy napsal kolem roku 60 Pavlův společník Lukáš. Mnozí teologové si to myslí dodnes. Někteří se však domnívají, že knihy napsal neznámý autor později, někdy mezi lety 80 a 150.

Ježíš obklopený svými apoštolyZoom
Ježíš obklopený svými apoštoly


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3