Nezisková organizace

Nezisková organizace (NPO), neboli nepodnikatelský subjekt, je organizace, která své přebytky neposkytuje vlastníkům nebo akcionářům.

Využívá své příjmy a/nebo kapitál k dosažení svého účelu nebo poslání. Rozhodnutí přijmout neziskovou právní strukturu je často daňově výhodné. Vlády je mohou vnímat jako podporu aktivit, které pomáhají společnosti.

V Anglii se tento pojem častěji označuje jako "neziskový" a zahrnuje místní a státní správu. Neziskové organizace mohou své zaměstnance platit, ale někdy jsou zaměstnanci neziskových organizací dobrovolníci, kteří za svou práci nedostávají mzdu.

Někdy může nezisková organizace vydělávat peníze na pomoc jiným lidem, což může zahrnovat pomoc při zahájení vlastního podnikání nebo poskytnutí jídla, oblečení či přístřeší. Některé neziskové organizace se snaží pomáhat ohroženým zvířatům nebo životnímu prostředí. Některé neziskové organizace jsou malé skupiny lidí, například blokové sdružení nebo komunitní skupina. Jiné, jako jsou odbory, univerzity nebo náboženské organizace, jsou velké a dobře zavedené, mají mnoho majetku a mnoho placených pracovníků.

Pokud se nezisková organizace zabývá politikou nebo mezinárodními otázkami, může se nazývat nevládní organizací nebo NGO. Organizace Wikimedia, která provozuje Wikipedii, je nezisková organizace. Sídlí na Floridě ve Spojených státech. Je to rovněž nezisková společnost.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3