Terorismus

Terorismus je využívání strachu a násilných činů k zastrašování společnosti, vlád nebo proti určité ideologii. Terorismus může využívat mnoho různých typů společenských nebo politických organizací ve snaze dosáhnout svých cílů. Lidé, kteří terorismus provozují, se nazývají teroristé. Základem moderního terorismu je dílo Sergeje Něčajeva, ruského radikála, který vypracoval strategie pro provádění terorismu. patří sem také politika.

Terorismus je obtížné vysvětlit. Terorismus nemá na mezinárodní úrovni žádnou oficiální trestněprávní definici. Běžné definice terorismu se vztahují k násilným činům, jejichž cílem je vyvolat strach (teror). Mohou být prováděny s náboženským, politickým nebo ideologickým cílem a používají nezákonné násilí. Některé definice nyní zahrnují i činy nezákonného násilí a války. Používání podobných taktik zločineckými gangy se obvykle nenazývá terorismem. Stejné akce mohou být označeny za terorismus, pokud je provádí politicky motivovaná skupina.

Existuje více než 10 000 definic pojmu "terorismus". V některých případech může být tatáž skupina označována svými příznivci jako "bojovníci za svobodu" a svými odpůrci jako "teroristé". Pojem "terorismus" je často používán státy ke kritice politických oponentů.

Jednou z forem terorismu je použití násilí proti osobám, které nejsou bojovníky, za účelem získání publicity pro skupinu, věc nebo jednotlivce.

Podle Memorial Institute for Prevention of Terrorism zabili teroristé v roce 2006 20 498 lidí. Hlavní účinek terorismu pramení ze strachu, který vyvolává.teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001Zoom
teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001

Velvyslanectví USA v Bejrútu po teroristickém útokuZoom
Velvyslanectví USA v Bejrútu po teroristickém útoku

Boj proti terorismu

Boj proti terorismu má široký záběr. Mezi konkrétní druhy boje proti terorismu patří:

  • Preventivní nebo reaktivní vojenská akce.
  • Fortifikace a další technické prostředky.
  • Zvýšené zpravodajské a sledovací činnosti.
  • Preventivní humanitární aktivity.
  • liberálnější výslechy a zadržování osob podezřelých z terorismu.Speciální jednotka vojenské policie ROC na protiteroristickém cvičeníZoom
Speciální jednotka vojenské policie ROC na protiteroristickém cvičení

Související stránky

  • Únos letadla
  • Seznam teroristických incidentů
  • Sebevražedný útokOtázky a odpovědi

Otázka: Co je to terorismus?


Odpověď: Terorismus je používání strachu a násilí z politických, náboženských nebo ideologických důvodů. Často se provádí za účelem dosažení určitého cíle a mohou ho využívat společenské nebo politické organizace.

Otázka: Kdo jsou teroristé?


Odpověď: Lidé, kteří terorismus provádějí, se nazývají teroristé.

Otázka: Co je základem moderního terorismu?


Odpověď: Základem moderního terorismu je dílo Sergeje Něčajeva, ruského radikála, který vypracoval strategii provádění terorismu.

Otázka: Existuje oficiální trestněprávní definice terorismu na mezinárodní úrovni?


Odpověď: Ne, na mezinárodní úrovni neexistuje žádná oficiální trestněprávní definice. Běžné definice se vztahují k násilným činům, jejichž cílem je vyvolat strach (teror).

Otázka: Jsou podobné taktiky používané zločineckými gangy považovány za terorismus?


Odpověď: Ne, obvykle se tyto akce nepovažují za terorismus, pokud je provádějí zločinecké gangy. Mohou však být označeny za teroristické aktivity, pokud je provádějí politicky motivované skupiny.

Otázka: Kolik lidí bylo v roce 2006 zabito v důsledku teroristických útoků?


Odpověď: Podle Memorial Institute for Prevention of Terrorism bylo v roce 2006 v důsledku teroristických útoků zabito 20 498 lidí.

Otázka: Jaké jsou některé důsledky terorismu?


Odpověď: Hlavním účinkem terorismu je strach, který vyvolává.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3