Boj proti terorismu

Protiterorismus, psaný také jako counterterrorism, je činnost zaměřená na prevenci a boj proti terorismu. Protiteroristickou činností se obvykle zabývají vlády, armády, policejní složky a speciální protiteroristické jednotky.

Existuje mnoho různých způsobů, jak bojovat proti terorismu. Důležitým cílem je zastavit terorismus dříve, než k němu dojde. Toho se dosahuje tím, že se snažíme zjistit plány na spáchání terorismu. Pokud je plán odhalen, lze někdy teroristy zatknout nebo vyslat ochranku, aby chránila cíl terorismu.

Někdy se o teroristickém spiknutí nikdo nedozví, dokud nezačne probíhat. V takovém případě může být vyslána policie nebo protiterorističtí vojáci, aby se pokusili teroristům zabránit v dokončení plánu, což obvykle vede k boji.

Podezřelí piráti mají ruce vzhůru.Zoom
Podezřelí piráti mají ruce vzhůru.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3