Hřebík

Hřebík je kovový předmět s plochou hlavou a dlouhým ostrým hrotem. K jeho zatlučení do jiného předmětu se používá kladivo nebo hřebíkovačka. Často se používá ke spojení dvou předmětů.

Historie hřebíku se dělí na tři období:

  1. Ručně kovaný hřebík (prehistorie až 19. století)
  2. Stříhaný hřebík (zhruba 1800 až 1914)
  3. Drátěný hřebík (zhruba od roku 1860 do současnosti)

Hřebíky pocházejí přinejmenším ze starověkého Egypta - bronzové hřebíky nalezené v Egyptě byly datovány 3400 let před naším letopočtem. O hřebech se píše i v Bibli. Král David dal železo na výrobu hřebíků pro Šalamounův chrám.

Římané hojně používali hřebíky. Když římská armáda v roce 86 nebo 87 n. l. opouštěla pevnost Inchtuthil ve skotském hrabství Perthshire, zanechala po sobě sedm tun hřebíků.

HřebíkyZoom
Hřebíky


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3