Ludvík XVIII.

Ludvík XVIII (1755-1824) byl francouzským králem od dubna 1814 do března 1815 a od července 1815 do září 1824.

Králem se stal po obnovení bourbonské monarchie po svržení NapoleonaI. Vládl v konstituční monarchii, což znamená, že nebyl hlavním představitelem své vlády. Na rozdíl od některých konstitučních monarchů však měl v politice určitý vliv.

Narodil se ve Versailles, byl bratrem francouzského krále Ludvíka XVI. a v mládí byl znám jako hrabě de Provence. Po vypuknutí Francouzskérevoluce v roce 1789 zůstal v Paříži, ale o dva roky později uprchl do Belgie. Po popravě Ludvíka XVI. v roce 1793 a smrti jeho synaLudvíkaXVI. v roce 1795 si nechal říkat Ludvík XVIII. Žil jako exulant v různých evropských zemích, dokud se po Napoleonově první abdikaci v roce 1814 nestal králem. Po Napoleonově návratu k moci v roce 1815 však Ludvík opět uprchl do Belgie; ještě téhož roku byl po Napoleonově konečné porážce u Waterloo znovu dosazen na trůn. Na trůně zůstal až do své smrti v roce 1824.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3