Yellowjacket

Žluťásek zelený je vosa z rodů Vespula a Dolichovespula. V některých anglicky mluvících zemích se jim říká vosy. Většinou jsou černé a žluté. Některé jsou černobílé.

Žluťásci bývají někdy zaměňováni se včelami, protože mají dosti podobné zbarvení. Žluťásci mají žihadlo s malým ostnem. Mohou bodat opakovaně.

Strava dospělých žluťásků se obvykle skládá z cukrů a sacharidů. Jsou významnými predátory jiného hmyzu, protože své larvy (housenky) krmí rozkousaným hmyzem.

Pocházejí ze Severní Ameriky a některých částí Kanady, Austrálie a Nového Zélandu.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3