Proud vědomí

Proud vědomí označuje tok myšlenek ve vědomí. Tento termín použil americký psycholog a filozof William James v roce 1890. James řekl:

"Vědomí tedy [není] rozsekané na kousky. Slova jako 'řetěz' nebo 'vlak' ho nepopisují vhodně tak, jak se prezentuje v první instanci. Není to nic spojitého, plyne to. 'Řeka' nebo 'potok' jsou metafory, jimiž se nejpřirozeněji popisuje." (James, s. 239)

Tuto myšlenku (ale ne termín) zaznamenal již před Jamesem filozof William Hamilton ve svých přednáškách z let 1838/9. Myšlení popsal jako "sérii aktů, které spolu... souvisejí".

Podobná myšlenka se objevuje v raných buddhistických spisech a někdy se nazývá proud mysli.

Související stránky


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3