Qualia

Qualia je termín, který filozofové používají pro kousky vnímání nebo subjektivní, vědomé zkušenosti. Patří do oblasti zvané filozofie psychologie nebo filozofie mysli.

Příkladem qualia je bolest hlavy, chuť vína nebo vnímání červené barvy večerní oblohy. Jedná se o samostatnou část zkušenosti, odlišnou od myšlení o propozicích nebo proudu myšlenek ve vědomí.

Daniel Dennett (nar. 1942), americký filozof a kognitivní vědec, říká, že qualia je "neznámý termín pro něco, co nám nemůže být známější: způsoby, jakými se nám věci jeví".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3