Neurovědy

Neurověda (nebo neurobiologie) je vědecké studium nervové soustavy. Je to odvětví biologie, které zkoumá molekulární, buněčné, vývojové, funkční, evoluční, výpočetní, psychosociální a lékařské aspekty mozku.

Nervový systém se skládá z miliard neuronů, které jsou propojeny navzájem a s dalšími systémy v těle. Centrální nervový systém zahrnuje mozek, míchu a sítnici. Se zbytkem těla je propojen prostřednictvím periferního nervového systému. Neurovědec, je vědec, který se zabývá neurovědou.

Témata výzkumu

Neurovědecký výzkum z různých oblastí lze také považovat za výzkum zaměřený na soubor specifických témat a otázek. (Některé z nich jsou převzaty z http://www.northwestern.edu/nuin/fac/index.htm).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3