Mediální studia

Mediální studia jsou akademickým oborem zabývajícím se masovými médii, jejich historií a účinky. Zaměřuje se především na noviny, rozhlas, televizi a internet. Mediální studia přebírají některé myšlenky z jiných oblastí studia, jako jsou humanitní a společenské vědy.

Většina kurzů produkce a žurnalistiky využívá obsah mediálních studií, ale akademické instituce, jako jsou univerzity, často zakládají samostatné katedry. Studenti mediálních studií se mohou považovat za pozorovatele médií, nikoliv za jejich tvůrce nebo praktiky. Tato rozlišení se liší v závislosti na zemi, kde studenti žijí.

Rozvoj mediálních studií byl podnícen rozvojem nových médií v období po druhé světové válce. Typickým zdrojem byla kniha Marshalla McLuhana Understanding Media: The Extensions of Man (Rozšíření člověka). Tato kniha si kladla za cíl propojit změny v médiích se změnami ve společnosti. Jeho nejznámější věta zněla: "Médium je sdělení".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3