Kyselina gama-aminomáselná

GABA je kyselina gama-aminomáselná (γ-aminomáselná). Je to neurotransmiter v centrální nervové soustavě savců. Je to inhibiční neurotransmiter. Za normálních okolností, když neuron obdrží impuls, zesílí signál. V případě, že se jedná o inhibiční neurotransmiter, buňka již impuls nedostane a signál jako celek bude oslaben.

GABA reguluje, jak moc budou neurony v centrální nervové soustavě u lidí a dalších savců stimulovány. Hraje roli při regulaci vzrušivosti neuronů v celém nervovém systému. U lidí je GABA také přímo zodpovědná za regulaci svalového tonu. U hmyzích druhů působí GABA pouze na excitační nervové receptory.

Přestože se z chemického hlediska jedná o aminokyselinu, ve vědeckých a lékařských kruzích se o GABA mluví jen zřídka. Termín "aminokyselina" používaný bez přívlastku označuje alfa aminokyseliny, což GABA není. GABA také není součástí bílkovin.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3