Commonwealth realm

Království Commonwealthu je země Společenství národů, jejímž panovníkem je královna Alžběta II. Zahrnuje její domovskou zemi Spojené království a mnoho jejích bývalých kolonií nebo území, včetně:

V každé zemi mimo Spojené království jmenuje královna generálního guvernéra, který ji zastupuje a který má po konzultaci s vládou království všechny pravomoci a povinnosti královny. Generální guvernér obvykle podepisuje všechny zákony parlamentu, ale může počkat a požádat královnu o radu nebo počkat, až zákon podepíše sama. To se stalo v roce 1982, kdy královna Alžběta během návštěvy Ottawy podepsala důležitou kanadskou Listinu práv a svobod a v Canbeře zákon o Austrálii z roku 1986.

Ačkoli je královna Alžběta II. panovnicí mnoha zemí, britská vláda nemá v ostatních říších žádnou moc, stejně jako vlády ostatních říší nemají žádnou moc ve Spojeném království. Proto o oficiálním titulu královny rozhoduje každé království samo. Obvykle je to "královna (království) a jejích dalších království a území, hlava Společenství národů". Dvě země však ve svém titulu pro královnu uvádějí Spojené království: Grenada používá "královna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Grenady a jejích dalších království a území, hlava Společenství", zatímco Kanada používá starou formu, která zní "z Boží milosti, Spojeného království, Kanady a jejích dalších království a území královna, hlava Společenství, ochránkyně víry". Ne všechny země používají titul Obhájkyně víry.

Říše Společenství národů, znázorněné růžovou barvouZoom
Říše Společenství národů, znázorněné růžovou barvou


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3