Překlad

Překlad znamená přepis písma nebo řeči z jednoho jazyka do jiného jazyka.

Lidé, kteří překládají, se nazývají překladatelé. Překladatel, který přepisuje knihu do jiného jazyka, může použít jazykový slovník, aby zjistil, jak se slovo píše v jiném jazyce. Překladatel, který pracuje s mluveným slovem, se také nazývá tlumočník. Překladatelé mohou pracovat samostatně na volné noze nebo se nechat najímat překladatelskými agenturami.

V počítačové technice se překlad z programovacího jazyka do strojového jazyka nazývá kompilace. Na internetu jsou k dispozici bezplatné překladače.


Užitečné zdroje související s tématem:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3