Quaestor

Kvestor (UK: /ˈkwiːstər/, US: /ˈkwɛstər/) byl veřejný úředník ve starověkém Římě. Kvestor vykonával v různých obdobích římských dějin různé funkce. V Římském království byli kvestoři jmenováni králem, aby vyšetřovali vraždy. V Římské republice kvestoři dohlíželi na státní pokladnu a prováděli revize. Jednalo se o nejníže postavenou pozici ve státní službě. Z tohoto důvodu se mnoho lidí, kteří se chtěli stát politiky, stalo kvestory jako prvním krokem ve své kariéře. V Římské říši byli kvestoři nejprve nahrazeni prefektem (praefectus). Později se kvestoři stali funkcí jmenovanou císařem, aby vedli císařskou radu a jednali s žadateli.

V současné Itálii a Rumunsku je kvestor vyšší policejní důstojník. V některých organizacích má kvestor na starosti finance, podobně jako pokladník v jiných organizacích.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3