Pracovní místo

Práce může znamenat "nějakou práci, kterou je třeba udělat", například: v domě je třeba udělat práci: umýt nádobí, opravit rozbité věci atd.

Práce může také znamenat: práce, kterou člověk vykonává, aby si vydělal peníze. Slovo "práce" může být použito, když člověk pracuje pro někoho jiného "zaměstnavatele", který mu za práci platí. Například práce učitele spočívá ve výuce dětí nebo dospělých. Práce taxikáře spočívá v tom, že vozí lidi taxíkem. Hasič zachraňuje lidi z hořících budov a hasí požáry. Úkolem dermatologa je diagnostikovat a léčit kožní nemoci.

Mezinárodní organizace práce byla založena proto, aby zlepšila pracovní podmínky lidí. V roce 1946 se stala organizací OSN.

Související stránky


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3