Vnější kostra

Exoskelet podepírá a chrání tělo zvířete zvenčí, nikoliv jako vnitřní endoskelet - například u člověka - zevnitř.

Mnoho bezobratlých živočichů (např. měkkýši) má exoskelet ve smyslu vnějších tvrdých částí. Pokud však hovoříme o exoskeletu, máme na mysli většinou exoskelet členovců (tj. hmyzu, pavouků, myriapodů a korýšů).

Exoskelety obsahují tuhé a odolné součásti, které plní řadu funkčních funkcí včetně ochrany, vylučování, vnímání, podpory, výživy a (u suchozemských organismů) působí jako bariéra proti vysychání. Exoskelety se poprvé objevily ve fosilním záznamu asi před 550 miliony let a jejich evoluce je považována za rozhodující úlohu v kambrické explozi živočichů, která proběhla po této době.

Hlava mravence: Chitinový typZoom
Hlava mravence: Chitinový typ


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3