Alioramus

Alioramus je rod tyranosauridních dinosaurů. Byl asi 20 stop dlouhý. Žil v období svrchní křídy na území dnešního Mongolska.

Druh A. remotus je znám z části lebky a tří kostí nohou. Byly získány z mongolských sedimentů, které se uložily ve vlhké záplavové oblasti asi před 70 miliony let. Druhý druh, A. altai, známý z mnohem kompletnější kostry, byl pojmenován a popsán v roce 2009. Jeho vztahy k ostatním rodům tyranosauridů jsou nejasné. Některé důkazy naznačují, že Alioramus je blízce příbuzný současnému druhu Tarbosaurus bataar.

Vlhčí klima

Maastrichtská fáze v Mongolsku měla vlhčí a vlhčí klima než předchozí fáze. Sedimenty ukazují, že se zde vyskytovaly záplavové oblasti, rozsáhlá říční koryta a půdní nánosy s periodickými suchy.

Toto zvíře mělo mnoho zubů, které byly menší, než je u tyranosaurů obvyklé, a úzkou spodní lebku. Mohlo se jednat o subadultního (dospívajícího) jedince, který se musel živit jinou kořistí než tyranosaurus. Vzhledem k tomu, že obecnou oblastí byla říční delta, kořistí mohly být ryby.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3