Sediment

Sediment je tvořen malými částicemi usazenými ve vodě nebo na souši. Po usazení mohou sedimenty zůstat na svém novém místě dlouhou dobu a být překryty novějšími sedimenty. Tlak může sediment pomalu přeměnit na sedimentární horniny.

Slovo sediment se používá také pro materiál přenášený větrem nebo vodou a usazený na povrchu. Sedimenty jsou často znovu erodovány a ukládány na novém místě. Studium toho, jak vznikají sedimentární horniny, se nazývá sedimentologie.

Obecněji se sedimentem rozumí jakákoli látka, která klesá na dno kapaliny, například piva.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3