Světový mír

Světový mír je myšlenka svobody, míru a štěstí mezi všemi. Světový mír je myšlenka světa bez násilí, kde se národy snaží vzájemně spolupracovat. Světový mír může znamenat rovná lidská práva, technologie, bezplatné vzdělání pro všechny, inženýrství, dostupnost léků, diplomaty a/nebo ukončení všech forem bojů.

Zpráva o globálním mírovém indexu z května 2011 uvádí, že kdyby byl svět v předchozím roce o 25 % mírumilovnější, světová ekonomika by získala další 2 biliony dolarů. Tato částka by pokryla 2 % HDP ročně potřebná k zamezení nejhorších dopadů globálního oteplování, pokryla by veškeré náklady na dosažení rozvojových cílů tisíciletí, zrušila by veřejný dluh Řecka, Irska a Portugalska a pokryla by jednorázové náklady na obnovu po zemětřesení a tsunami v Tóhoku v roce 2011.

Mnoho náboženství věří ve světový mír. Společnost národů a Organizace spojených národů byly vytvořeny za účelem nastolení světového míru. Mnozí teoretici se však domnívají, že lidé se narodili, aby byli násilní, a zabránit tomu by nebylo možné, protože je to přirozené. Jiní tvrdí, že zločinci v mír nevěří a budou nadále páchat zločiny. Historická fotografie modrého mramoruZoom
Historická fotografie modrého mramoru

 Symbol míruZoom
Symbol míru


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3