Vesnice

Vesnice je místo, kde žijí lidé, obvykle na venkově. Obvykle je větší než vesnice a menší než město. Na některých místech může být i druhem místní samosprávy. Obydlí ve vesnici jsou seskupena poměrně blízko sebe, nejsou roztroušena v krajině.

V minulosti žila většina lidí ve vesnicích. Vesnice byly obvyklou formou společenství pro společnosti, které se živily zemědělstvím, a pro některé nezemědělské společnosti. Po průmyslové revoluci, kdy lidé začali vyrábět spoustu věcí v továrnách, žili lidé více ve městech. Stěhování do měst se nazývá urbanizace. Když se vesnice hodně rozrostou, mohou se rozrůst na města a pak na městečka. To se stalo Dubaji a Chicagu.

Kampung Naga, vesnice v Západní Jávě, IndonésieZoom
Kampung Naga, vesnice v Západní Jávě, Indonésie

Spojené království

Ve Velké Británii je největší rozdíl mezi vesnicí a vesnicí v tom, že mnoho vesnic má kostel.

Spojené státy americké

Začleněné obce

Slovo "vesnice" se ve většině států nepoužívá. Ve dvaceti státech USA je však "vesnice" druhem místní samosprávy, podobně jako město, ale s menšími pravomocemi a pro menší místo. Není tomu tak ale ve všech Spojených státech. V mnoha státech existují vesnice, které jsou větší než nejmenší města ve státě. Rozdíl není v počtu obyvatel, ale v tom, jakou moc mají jednotlivé druhy míst a co dělají pro lidi, kteří tam žijí.

Stát New York

Ve státě New York je vesnice místo, které se obvykle nazývá město.

Nezačleněné obce

V mnoha státech je "vesnice" pouze místem, kde žijí lidé, bez právní moci, podobně jako vesnice ve státě New York. Pro tyto obce se používá název "unincorporated villages".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3