Bazilika Panny Marie na Sloupu

Bazilika-Katedrála Panny Marie Sloupové (španělsky Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar) je římskokatolický kostel v Zaragoze v Aragonsku ve Španělsku. Bazilika uctívá blahoslavenou Pannu Marii pod jejím titulem Panna Maria Sloupská. Podle jejích internetových stránek je tento kostel prvním kostelem zasvěceným Panně Marii.

Tato budova je jedním z 12 pokladů Španělska.

·        

Bazilika Panny Marie Sloupové a řeka Ebro, Zaragoza

·        

Bazilika del Pilar širokoúhlá

·        

Basílica del Pilar

·        

Basílica del Pilar


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3