Đổi mới

Đổi mới je oficiální název pro současný ekonomický systém Vietnamské socialistické republiky. Je popisován jako multisektorové tržní hospodářství, kde státní sektor hraje klíčovou roli v řízení ekonomického rozvoje s možným dlouhodobým cílem rozvoje socialismu.

Socialisticky orientovaná tržní ekonomika je produktem ekonomických reforem Đổi mới, které vedly k nahrazení centrálně plánovaného hospodářství tržní smíšenou ekonomikou založenou na státním průmyslu. Tyto reformy byly provedeny s cílem umožnit Vietnamu zapojit se do globální tržní ekonomiky.

Đổi mới- ekonomické reformy byly iniciovány Komunistickou stranou Vietnamu v roce 1986 během šestého celostátního sjezdu strany. Tyto reformy umožnily soukromé vlastnictví malých podniků spolu se státními a kolektivními podniky. Kromě toho hrály v rámci těchto reforem větší roli tržní síly s cílem koordinovat hospodářskou činnost mezi podniky a státními orgány.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3