Nerva-Antoninská dynastie

Dynastie Nervů-Antoninů byla skupina sedmi římských císařů, kteří vládli Římské říši v letech 96 až 192. Těmito císaři jsou Nerva, Traján, Hadrián, Antonín Pius, Marcus Aurelius, Lucius Verus a Commodus.

·        

Nerva

·        

Trajan

·        

Hadrian

·        

Antonín Pius

·        

Marcus Aurelius

·        

Lucius Verus

·        

Commodus


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3