Marsh

V zeměpise je bažina typem mokřadu. Rostou v něm trávy, rákosí, rákosiny, ostřice a další byliny (případně nízké dřeviny) v prostředí mělké vody. Mokřad se liší od bažiny, která má větší podíl otevřené vodní plochy, která je zpravidla hlubší než bažina. V USA se termín "bažina" používá pro mokřad, kde převládají spíše stromy než trávy a nízké byliny.

Voda v bažinách může být sladká, slaná nebo slaná. Pobřežní bažiny mohou být spojeny s ústími řek a podél vodních cest mezi pobřežními bariérovými ostrovy a vnitřním pobřežím. Ústecké bažiny jsou často založeny na půdách tvořených písčitým dnem nebo zálivovými bahny.

Mokřady jsou kriticky důležitým biotopem pro volně žijící živočichy, často slouží jako hnízdiště nejrůznějších druhů zvířat.



Mokřiny v Point Pelee, Ontario, KanadaZoom
Mokřiny v Point Pelee, Ontario, Kanada

Sladkovodní bažiny na FloriděZoom
Sladkovodní bažiny na Floridě

Související stránky




AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3