Šáchorovité

Čeleď Cyperaceae, neboli ostřicovité, je taxon kvetoucích rostlin, které se na první pohled podobají travám nebo rákosům.

Tato čeleď je rozsáhlá, je v ní popsáno přibližně 5 500 druhů ve 109 rodech. Největší z nich je rod Carex, který zahrnuje přes 2 000 druhů.

Mezi ostřice patří mnoho divoce rostoucích bahenních a lučních rostlin a některé kulturní rostliny, jako např. vodní kaštan (Eleocharis dulcis) a ostřice papyrusová (Cyperus papyrus). Tyto druhy jsou široce rozšířené, mnohé z nich se vyskytují v tropické Asii a tropické Jižní Americe. Ostřice lze nalézt rostoucí téměř ve všech prostředích. Mnohé z nich se vyskytují v mokřadech nebo na chudých půdách. Ekologická společenstva, v nichž převládají ostřice, se označují jako ostřicoviska.

Od trav a rákosin se ostřice liší stébly s trojúhelníkovitým průřezem (až na výjimky) a spirálovitě uspořádanými listy ve třech řadách (trávy mají listy střídavé a tvoří dvě řady).

Širokolistá bavlníková tráva (Eriophorum latifolium)Zoom
Širokolistá bavlníková tráva (Eriophorum latifolium)


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3