Právní věda

Jurisprudence je teorie a filozofie práva. Vědci zabývající se jurisprudencí neboli právní filozofií doufají v hlubší pochopení povahy práva, právního uvažování, právních systémů a právních institucí. Jak se jurisprudence vyvíjela, existují tři hlavní aspekty, jimiž se vědecká práce zabývá:

  • přirozené právo je myšlenka, že existují neměnné přírodní zákony, kterými se řídíme, a že naše instituce by měly tomuto přirozenému právu odpovídat.
  • analytická jurisprudence si klade otázky typu "co je právo?". "Jaká jsou kritéria platnosti práva?" nebo "Jaký je vztah mezi právem a morálkou?" jsou další otázky, kterými se mohou zabývat právní filozofové.
  • normativní jurisprudence se ptá, jaké by právo mělo být. Překrývá se s morální a politickou filozofií a zahrnuje otázky, zda bychom měli dodržovat zákon, na základě čeho by se mělo správně trestat porušování zákona, jaké je správné použití a meze regulace.

Moderní právní vědě a filozofii práva dnes dominují především západní akademici. Myšlenky západní právní tradice se staly natolik rozšířenými po celém světě, že je lákavé považovat je za univerzální. Historicky však o stejných otázkách diskutovalo mnoho filosofů z jiných tradic, od islámských učenců až po starověké Řeky.

Související stránky


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3