Květena

V botanice má slovo flora (množné číslo: floras nebo florae) dva významy.

První význam se vztahuje na veškerý rostlinný život v dané oblasti nebo časovém období (zejména na přirozeně se vyskytující nebo původní rostlinný život). Odpovídající termín pro živočichy je fauna.

Druhý význam se vztahuje ke knize nebo jinému dílu, které popisuje rostlinné druhy v určité oblasti nebo časovém období s cílem umožnit jejich identifikaci.

Termín flóra pochází z latiny. Flóra byla v římské mytologii bohyní květin.

Rostliny jsou rozděleny do skupin na základě regionu, období, zvláštního prostředí nebo klimatu. Regiony mohou být geograficky odlišná stanoviště, např. horské a nížinné. Floras může znamenat rostlinstvo historického období, jako je tomu u fosilní flóry.

Bakteriální organismy jsou někdy součástí flóry [1] [2]. Jindy se termíny bakteriální flóra a rostlinná flóra používají odděleně.

Zjednodušené schéma ostrovní flóry - všechny rostlinné druhy zvýrazněné v rámečcích.Zoom
Zjednodušené schéma ostrovní flóry - všechny rostlinné druhy zvýrazněné v rámečcích.

Související stránky

  • Biom - hlavní regionální skupina charakteristických rostlinných a živočišných společenstev.
  • Vegetace - obecný pojem pro rostlinstvo v dané oblasti.
  • Fauna

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3