Most

Most je konstrukce, která překonává volný prostor nebo mezeru. Mosty jsou většinou určeny k překonávání řek, údolí nebo silnic. V současné době je většina velkých mostů vyrobena pro přepravu vozidel, ale lidé po mostech chodili i po tisíce let. Mosty zvané dálniční nadjezdy převádějí silnici přes jinou silnici.

Vojenské mosty jsou přenosné, takže je lze snadno přemístit na místo, kde jsou potřeba. Proto jsou mnohem složitější než většina civilních mostů.

První mosty vytvořené člověkem byly pravděpodobně vyrobeny z řezaného dřeva nebo kamenů. Některé kamenné mosty vydržely tisíce let. V posledních staletích se velké mosty vyrábějí většinou z oceli. Nemají tak dlouhou životnost. Mnoho mostů je v havarijním stavu.

Železný most z roku 1781 byl prvním litinovým mostem.Zoom
Železný most z roku 1781 byl prvním litinovým mostem.

Most přes řeku d'Ebre, Katalánsko.Zoom
Most přes řeku d'Ebre, Katalánsko.

Nejdelší visutý most na světě spojuje japonský ostrov Honšú s ostrovem Šikoku.Zoom
Nejdelší visutý most na světě spojuje japonský ostrov Honšú s ostrovem Šikoku.

Typy mostů

Existuje pět hlavních konstrukčních typů mostů:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3