Youngova-Laplaceova rovnice

Youngova-Laplaceova rovnice (/ləˈplɑːs/) je nelineární parciální diferenciální rovnice, která popisuje rozdíl kapilárních tlaků na rozhraní dvou statických kapalin, například vody a vzduchu. Tento rozdíl je způsoben jevem povrchového napětí nebo napětí stěn. Stěnové napětí lze použít pouze pro velmi tenké stěny. Youngova-Laplaceova rovnice vztahuje rozdíl tlaků k tvaru povrchu nebo stěny. Je velmi důležitá při studiu statických kapilárních povrchů.

Ve fyziologii je známý jako Laplaceův zákon. Používá se k popisu tlaku uvnitř dutých orgánů.

Rovnice je pojmenována po Thomasi Youngovi, který v roce 1805 vytvořil kvalitativní teorii povrchového napětí, a Pierru-Simonu Laplaceovi, který v následujícím roce dokončil její matematický popis. Někdy se jí také říká Youngova-Laplaceova-Gaussova rovnice: Carl Friedrich Gauss sjednotil v roce 1830 práci Younga a Laplace. Gauss odvodil diferenciální rovnici i okrajové podmínky pomocí principů virtuální práce Johanna Bernoulliho.

Optické tenzometry využívají k automatickému určení povrchového napětí kapaliny na základě tvaru přívěskové kapky Youngovu-Laplaceovu rovnici.Zoom
Optické tenzometry využívají k automatickému určení povrchového napětí kapaliny na základě tvaru přívěskové kapky Youngovu-Laplaceovu rovnici.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3