Yankee

Výraz "Yankee" (někdy zkracovaný na "Yank") má mnoho různých významů. Všechny se vztahují k lidem ze Spojených států. Mimo Spojené státy se "Amík" používá pro označení jakéhokoli Američana, včetně jižanů. V rámci jižních Spojených států je "Yankee" označení, které se vztahuje na všechny Seveřany nebo konkrétně na lidi z oblasti Nové Anglie, často ve zlém slova smyslu. Oxfordský slovník angličtiny uvádí, že se jedná o "přezdívku pro osobu z Nové Anglie nebo obecněji ze severních států". Během americké občanské války ji "používali konfederáti na vojáky federální armády".

Jinde ve Spojených státech se často používá pro lidi ze severovýchodních států, zejména pro ty, kteří mají kulturní vazby na Novou Anglii. Patří sem lidé, kteří mají předky z koloniální Nové Anglie, ať už žijí kdekoli.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3