Xerochrysum

Xerochrysum (nebo Bracteantha) je druh nebo rod kvetoucích rostlin původem z Austrálie. Definoval ho ruský botanik Nikolaj Cvelev v roce 1990. Byl identifikován dříve než rod Bracteantha (a má přednost před ním), který byl popsán v následujícím roce. Molekulární studie kmene Gnaphalieae z roku 2002 zjistila, že rod je pravděpodobně polyfyletický, přičemž X. bracteatum a X. viscosum jsou od sebe odděleny. [je třeba zjednodušit]

V současné době je uznáváno 7 druhů:

  • Xerochrysum bicolor
  • Xerochrysum bracteatum (slaměnka nebo věčně zlatá; syn. Bracteantha bracteata)
  • Xerochrysum collierianum A.M.Buchanan & Schah.
  • Xerochrysum palustre (Věčně bažinatý)
  • Xerochrysum papillosum (Labill.) R.J.Bayer
  • Xerochrysum subundulatum (alpský věčně zelený nebo oranžový věčně zelený)
  • Xerochrysum viscosum (Sticky Everlasting)

Rod byl dříve zařazen do rodu Helichrysum.

·        

Kultivar Xerochrysum bracteatum

·        

Xerochrysum viscosum


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3